Vluchtige Organische Stoffen (VOS of TVOC)

volatile organic compounds (VOC) zijn een soort chemische verbinding die bestaat uit organische verbindingen die bij kamertemperatuur gemakkelijk dampen of gassen worden. Zij worden vaak gebruikt als oplosmiddelen in een verscheidenheid van producten, waaronder verf, schoonmaakmiddelen en producten voor persoonlijke verzorging, en worden ook uitgestoten door bepaalde soorten brandstoffen en industriële processen. Enkele veel voorkomende voorbeelden van VOC zijn benzeen, formaldehyde en tolueen. Blootstelling aan hoge niveaus van VOC's kan negatieve gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, waaronder irritatie van ogen en luchtwegen, hoofdpijn en in sommige gevallen kanker. Het is belangrijk om producten te gebruiken die weinig VOC's bevatten en om ruimtes waar VOC's aanwezig zijn goed te ventileren.

 

Wat zijn gezonde waardes voor VOCs?

Het is moeilijk om specifieke "gezonde" waardes voor VOCs te geven, omdat de effecten van blootstelling aan deze stoffen afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals de specifieke chemische stof, de duur van de blootstelling, de concentratie van de stof en de individuele gevoeligheid van de persoon. Bovendien hebben verschillende landen of organisaties verschillende normen en richtlijnen voor de blootstelling aan VOCs. Als u bezorgd bent over de blootstelling aan VOCs in uw omgeving, kunt u contact opnemen met uw lokale gezondheids- of milieudienst voor advies en informatie over de normen en richtlijnen die gelden in uw regio.

 

Hoe kunnen VOS ontstaan binnenshuis?

Er zijn veel manieren waarop VOCs binnenshuis kunnen ontstaan. Sommige van de belangrijkste bronnen van VOCs binnenshuis zijn:

 1. Producten die VOCs bevatten: veel producten die we thuis gebruiken, zoals verf, lijmen, reinigingsmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten, bevatten VOCs. Als deze producten worden gebruikt, kunnen ze VOCs vrijgeven in de lucht.

 2. Brandstoffen: het verbranden van brandstoffen, zoals gas, hout of kolen, kan ook leiden tot de vrijgave van VOCs in de lucht.

 3. Industriële processen: in sommige gevallen kunnen industriële processen leiden tot de vrijgave van VOCs in de lucht, die vervolgens binnenshuis kunnen terechtkomen via ramen of luchtkanalen.

 4. Planten: sommige planten kunnen ook VOCs vrijgeven in de lucht. Dit is vooral het geval voor planten die veel verzorging nodig hebben, zoals orchideeën of andere exotische planten.

 5. Bouwmaterialen: sommige bouwmaterialen, zoals spaanplaat of laminaatvloeren, kunnen ook VOCs vrijgeven in de lucht.

Om de blootstelling aan VOCs binnenshuis te verminderen, kunt u bijvoorbeeld kiezen voor producten met lage VOC-gehalten, goed ventileren als u producten gebruikt die VOCs bevatten, en regelmatig luchten als u in een gebouw werkt waar industriële processen plaatsvinden.

 

Hoe kan ik het VOS gehalte binnenshuis verlagen?

Er zijn een aantal manieren waarop u het gehalte aan VOCs binnenshuis kunt verlagen:

 1. Kies producten met lage VOC-gehalten: wanneer u producten koopt, zoals verf, lijmen, reinigingsmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten, kies dan producten met lage VOC-gehalten. Deze producten helpen om de hoeveelheid VOCs in de lucht te verminderen.
 2. Ventileer goed: als u producten gebruikt die VOCs bevatten, is het belangrijk om goed te ventileren door ramen en deuren te openen om de lucht te verversen en de hoeveelheid VOCs in de lucht te verminderen.
 3. Gebruik luchtreinigers: luchtreinigers kunnen helpen om de lucht te zuiveren van VOCs en andere verontreinigingen. Kies een luchtreiniger met een HEPA-filter om zoveel mogelijk VOCs uit de lucht te filteren.
 4. Planten gebruiken: sommige planten, zoals de Areca palm, de drakenbloedboom en de Gouden Pothos, kunnen helpen om de lucht te zuiveren van VOCs en andere verontreinigingen.

Welke stoffen zijn vluchtig?

Er zijn veel stoffen die vluchtig zijn, wat betekent dat ze gemakkelijk verdampen of verdunsten bij normale kamertemperatuur en luchtdruk. Hier zijn een paar voorbeelden van vluchtige stoffen:

 • Alcoholen, zoals ethanol en methanol
 • Koolwaterstoffen, zoals propaan, butaan en pentaan
 • Esters, zoals ethylacetaat
 • Ethers, zoals diethylether
 • Aromatische koolwaterstoffen, zoals benzine en tolueen
 • Chloorverbindingen, zoals trichloorethaan
 • Sommige zuren, zoals azijnzuur

Er zijn ook andere stoffen die vluchtig kunnen zijn, afhankelijk van de omstandigheden waarin ze worden gehouden. Bijvoorbeeld, water is vluchtig bij hoge temperaturen, terwijl stikstofoxiden vluchtig zijn bij lage temperaturen.

 

Wat is VOC luchtkwaliteit?

VOC staat voor Volatile Organic Compounds, of vluchtige organische verbindingen. Deze stoffen zijn vluchtig in de zin dat ze gemakkelijk verdampen of verdunsten bij normale kamertemperatuur en luchtdruk. VOC's komen vaak voor in huishoudelijke en industriële producten, zoals verf, lakken, drukinkten, detergenten en schoonmaakmiddelen.

VOC's kunnen een impact hebben op de luchtkwaliteit binnenshuis en buitenshuis. Binnenshuis kan de concentratie VOC's in de lucht hoger zijn dan buiten, vooral als er producten in huis worden gebruikt die VOC's bevatten. Hoge concentraties VOC's in de lucht kunnen leiden tot gezondheidsproblemen, zoals hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid en irritatie van de ogen, neus en keel. Het is daarom belangrijk om de lucht in huis te ventileren wanneer er producten worden gebruikt die VOC's bevatten, en om te kiezen voor producten met lagere VOC-gehaltes wanneer dat mogelijk is.

 

Wat zijn gemiddelde waardes voor VOCs binnen?

Level

VOC (µg/m3)

Gezond

<0,3

Goed

>0,3-1

Gemiddeld

1-3

Slecht

3-10

Ongezond

10-25

 

Echter zijn er wel meerdere factoren die bepalen wat "gezonde" waardes voor VOCs zijn, omdat de effecten van blootstelling aan deze stoffen afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals de specifieke chemische stof, de duur van de blootstelling, de concentratie van de stof en de individuele gevoeligheid van de persoon. Bovendien hebben verschillende landen of organisaties verschillende normen en richtlijnen voor de blootstelling aan VOCs. Maar de waardes in de tabel geven een goed beeld.

 

Hoe kunnen VOCs ontstaan binnenshuis?

VOCs kunnen binnen op veel verschillende manieren ontstaan. Sommige van de belangrijkste bronnen van VOCs binnen zijn:

 1. Producten die VOCs bevatten: veel producten die we thuis gebruiken, zoals verf, lijmen, reinigingsmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten, bevatten VOCs. Als deze producten worden gebruikt, kunnen ze VOCs vrijgeven in de lucht.
 2. Brandstoffen: het verbranden van brandstoffen, zoals gas, hout of kolen, kan ook leiden tot de vrijgave van VOCs in de lucht.
 3. Industriële processen: in sommige gevallen kunnen industriële processen leiden tot de vrijgave van VOCs in de lucht, die vervolgens binnenshuis kunnen terechtkomen via ramen of luchtkanalen.
 4. Planten: sommige planten kunnen ook VOCs vrijgeven in de lucht. Dit is vooral het geval voor planten die veel verzorging nodig hebben, zoals orchideeën of andere exotische planten.
 5. Bouwmaterialen: sommige bouwmaterialen, zoals spaanplaat of laminaatvloeren, kunnen ook VOCs vrijgeven in de lucht.

Om de blootstelling aan VOCs binnenshuis te verminderen, kunt u bijvoorbeeld kiezen voor producten met lage VOC-gehalten, goed ventileren als je producten gebruikt die VOCs bevatten, en regelmatig luchten als u in een gebouw werkt waar industriële processen plaatsvinden.

 

Wat voor gezondheidsproblemen ontstaan er bij een te hoge concentratie VOC’s?

Sommige van de gezondheidsproblemen die kunnen optreden als gevolg van blootstelling aan hoge concentraties VOC's zijn:

 • Hoofdpijn
 • Misselijkheid
 • Vermoeidheid
 • Duizeligheid
 • Irritatie van de ogen, neus en keel
 • Allergische reacties

Er zijn ook bepaalde VOC's die geassocieerd zijn met ernstigere gezondheidsproblemen, zoals kanker, als ze op lange termijn in hoge concentraties worden blootgesteld.

 

Hoe kan ik de concentratie van VOCs verlagen?

Er zijn een aantal manieren waarop u het gehalte aan VOCs binnenshuis kunt verlagen:

 1. Kies producten met lage VOC-gehalten: wanneer u producten koopt, zoals verf, lijmen, reinigingsmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten, kies dan producten met lage VOC-gehalten. Deze producten helpen om de hoeveelheid VOCs in de lucht te verminderen.
 2. Ventileer goed: als u producten gebruikt die VOCs bevatten, is het belangrijk om goed te ventileren door ramen en deuren te openen om de lucht te verversen en de hoeveelheid VOCs in de lucht te verminderen.
 3. Gebruik luchtreinigers: luchtreinigers kunnen helpen om de lucht te zuiveren van VOCs en andere verontreinigingen. Kies een luchtreiniger met een HEPA-filter om zoveel mogelijk VOCs uit de lucht te filteren.
 4. Planten gebruiken: sommige planten, zoals de Areca palm, de drakenbloedboom en de Gouden Pothos, kunnen helpen om de lucht te zuiveren van VOCs en andere verontreinigingen.

Als u zich zorgen maakt over de luchtkwaliteit in uw huis, kunt u ook overwegen om een luchtkwaliteitsmeter te gebruiken om de concentraties van VOC's en andere stoffen in de lucht te meten.

Kom in contact!