Geluid

Geluid is een trilling die zich door een medium, zoals lucht of water, verspreidt en die gehoord kan worden door het menselijk oor. Geluid wordt gemeten in decibel (dB), een eenheid die de hoeveelheid energie van een geluid weergeeft. Normaal gesproken geldt dat geluiden met een geluidsdrukniveau van minder dan 30 dB als zacht worden beschouwd, terwijl geluiden met een geluidsdrukniveau van meer dan 85 dB als luid worden beschouwd.

Geluid kan afkomstig zijn van verschillende bronnen, zoals natuurlijke gebeurtenissen zoals regen of onweer, of van menselijke activiteiten zoals verkeer, industriële processen en muziek. Sommige geluiden zijn nuttig, zoals een wekker die je wakker maakt in de ochtend, andere geluiden kunnen echter hinderlijk zijn, zoals lawaai van vliegtuigen of verkeer.

Langdurige blootstelling aan lawaai kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals gehoorverlies, stress en slapeloosheid. Daarom zijn er wet- en regelgevingen over geluidsniveaus in verschillende omgevingen, zoals werkplekken en woonwijken, om de blootstelling aan hinderlijk geluid te minimaliseren. Er zijn ook technologieën beschikbaar om geluid te meten en te beheersen, zoals geluidsmeters en geluidsbarrières.

Daarnaast is geluid ook een belangrijk onderdeel van vele industrieën, zoals de muziekindustrie, film, en geluidstechniek. Geluid is een krachtige tool om emoties over te brengen en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ervaring van een film, muziekstuk of een live-evenement.

Wat is de definitie van geluid?

Geluid is een trilling die door de lucht, het water of een ander medium reist en door het oor kan worden waargenomen. Het wordt geproduceerd wanneer een object trillingen maakt, die dan door het medium worden overgedragen naar het oor. Geluid kan worden geproduceerd door spraak, muziek, bewegende objecten of natuurlijke gebeurtenissen, zoals donder.

Geluid kan worden gemeten in decibel (dB), wat de amplitude van de trilling aangeeft. Geluiden met een lage decibelwaarde, zoals het tikken van een horloge, zijn zacht en kunnen moeilijk te horen zijn, terwijl geluiden met een hoge decibelwaarde, zoals een vliegtuig dat opstijgt, luid en oorverdovend kunnen zijn. De menselijke gehoorlimiet ligt tussen de 0 dB (heel zacht) en 140 dB (heel luid). Geluiden boven de 120 dB kunnen permanent gehoorverlies veroorzaken.

 

Wat is geluid en hoe ontstaat het?

Geluid ontstaat wanneer een object trilt. Deze trillingen veroorzaken luchtmoleculen in de omgeving van het object te trillen, wat een golf van drukveranderingen veroorzaakt die zich door de lucht of een ander medium bewegen. Als deze golf van drukveranderingen het oor bereikt, trillen de trommelvliezen en wordt het geluid waargenomen.

De kenmerken van het geluid, zoals de toonhoogte, de volume en de klankkleur, worden beïnvloed door de trillingsfrequentie, de amplitude en de duur van de trillingen die het object produceert. Hoe hoger de trillingsfrequentie, hoe hoger de toonhoogte van het geluid. Hoe groter de amplitude, hoe luider het geluid. En hoe langer de duur van de trillingen, hoe langer het geluid duurt.

Geluid kan worden geproduceerd door spraak, muziek, bewegende objecten of natuurlijke gebeurtenissen, zoals donder. Het kan ook worden geproduceerd door elektronische apparaten, zoals luidsprekers en hoofdtelefoons. In het algemeen ontstaat geluid wanneer een object trilt en deze trillingen door een medium worden overdragen.

 

Welke soorten geluid zijn er?

Er zijn veel verschillende soorten geluid, afhankelijk van de bron die het produceert en de kenmerken ervan. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Spraak: Geluid dat wordt geproduceerd door mensen, dieren of elektronische apparaten tijdens het spreken, praten of communiceren.

 • Muziek: Geluid dat wordt geproduceerd door instrumenten, stemmen of elektronische apparaten tijdens het maken van muziek.

 • Geluiden van bewegende objecten: Geluid dat wordt geproduceerd door bewegende objecten, zoals voertuigen, machines of sporten.

 • Natuurlijke geluiden: Geluid dat wordt geproduceerd door natuurlijke gebeurtenissen, zoals donder, wind, regen of vogels.

 • Achtergrondgeluid: Geluid dat continu aanwezig is in een bepaalde omgeving, zoals het geruis van verkeer of het tikken van een klok.

Geluid kan ook worden onderverdeeld in verschillende categorieën op basis van de trillingsfrequentie, zoals hoge tonen, lage tonen, bassen en hoge tonen. Het kan ook worden onderverdeeld op basis van de volume, zoals zachte geluiden, gemiddelde geluiden en luide geluiden.

 

Wat zijn gemiddelde waardes voor geluid?

De gemiddelde waardes voor geluid zijn afhankelijk van de omgeving en de context waarin het geluid wordt gemeten. Hier zijn enkele voorbeelden van gemiddelde waardes voor geluid in verschillende omgevingen:

 • Binnenkant huis: Gemiddeld 30-45 dB
 • Bibliotheek: Gemiddeld 30-40 dB
 • Kantoor: Gemiddeld 50-65 dB
 • Restaurant: Gemiddeld 60-70 dB
 • Fabriek: Gemiddeld 70-90 dB
 • Verkeersweg: Gemiddeld 70-80 dB
 • Vliegtuig opstijgen: Gemiddeld 120 dB

Houd er rekening mee dat deze waardes alleen als richtlijn dienen. De exacte waardes kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omgeving en de activiteiten die plaatsvinden. Bovendien kan blootstelling aan hoge decibelwaarden permanent gehoorverlies veroorzaken. Het is aan te raden om gehoorbescherming te gebruiken in omgevingen waar het geluid boven de 85 dB ligt.

 

Wat is het gevolg van blootstelling aan te hoge decibels?

Blootstelling aan hoge decibelwaarden kan leiden tot permanent gehoorverlies en andere gehoorproblemen. Het menselijk gehoor is gevoelig voor geluid met hoge decibelwaarden en kan blijvend worden beschadigd als het blootgesteld wordt aan hoge decibelwaarden gedurende lange tijd of op herhaalde basis.

Hoge decibelwaarden kunnen ook leiden tot andere gezondheidsproblemen, zoals hoofdpijn, vermoeidheid, stress, slaapstoornissen en vermindering van de concentratie. Ze kunnen ook leiden tot problemen in sociale interacties, zoals moeilijkheden met het verstaan ​​van spraak of het veroorzaken van overlast voor anderen.

 

Hoe kan ik het aantal decibel in huis verlagen?

 1. Sluit ramen en deuren: Sluit ramen en deuren om geluid van buitenaf te weren. Dit kan vooral effectief zijn als het geluid van verkeer of vliegtuigen komt.

 2. Gebruik geluidsisolatie: Geluidsisolatie, zoals geluidsisolatiepanelen of geluidsisolatieglas, kan helpen om het geluid van buitenaf te blokkeren en het geluid binnen de ruimte te dempen.

 3. Gebruik geluidsdempende materialen: Geluidsdempende materialen, zoals tapijten, gordijnen en meubels met dikke kussens, kunnen helpen het geluid in een ruimte te absorberen en te dempen.

 4. Gebruik luidsprekers met volumebeperking: Sommige luidsprekers hebben een ingebouwde volumebeperking om te voorkomen dat het geluid te luid wordt.

 5. Gebruik gehoorbescherming: Gehoorbescherming, zoals oordoppen of koptelefoons, kan helpen om het geluid te dempen en gehoorbeschadiging te voorkomen.

 6. Verminder het aantal bronnen van geluid: Probeer het aantal bronnen van geluid in een ruimte te beperken door bijvoorbeeld het volume van elektronische apparaten te verminderen of het aantal mensen dat praat te beperken.

 7. Verander de ligging van de bronnen van geluid: Probeer de bronnen van geluid zo ver mogelijk van elkaar te plaatsen om het geluid te verminderen dat van de ene bron naar de andere reist.

Kom in contact!