Decibelmeter

Een decibelmeter is een apparaat dat wordt gebruikt om het geluidsniveau van een omgeving of een specifiek geluid te meten. De decibelmeter gebruikt een microfoon om het geluid op te nemen en om te zetten in een elektrische stroom, die vervolgens wordt gemeten en weergegeven in decibel (dB).

Decibelmeters worden vaak gebruikt in omgevingen waar het geluidsniveau van belang is, zoals in de muziekindustrie, de luchtvaartindustrie, de productie-industrie en in het onderwijs. Ze kunnen ook worden gebruikt door individuen om het geluidsniveau in hun huis of werkomgeving te meten.

Decibelmeters zijn verkrijgbaar in verschillende vormen, van handmatige decibelmeters tot digitale decibelmeters die met een smartphone kunnen worden gebruikt. Sommige decibelmeters zijn ook uitgerust met aanvullende functies, zoals het meten van frequenties en het opnemen van geluidsopnames.

Tijdens de dag (07:00 – 18:00 uur) is het maximum aan geluidsniveau 70 decibel en gemiddeld 50 decibel (gemeten per tijdsvak). 's Avonds (18:00 – 23:00 uur) is het maximum aan geluidsniveau 65 decibel en gemiddeld 45 decibel (gemeten per tijdsvak). Tijdens de nacht (23:00 – 07:00 uur) is het maximum aan geluidsniveau 65 decibel en gemiddeld 40 decibel (gemeten per tijdsvak).

Er is geen specifieke decibelwaarde die als "overlast" kan worden beschouwd, omdat het begrip "overlast" subjectief is en kan variëren afhankelijk van de omstandigheden en persoonlijke voorkeuren van degene die het geluid ervaart. Sommige mensen vinden bijvoorbeeld een zacht gesprek aangenaam, terwijl anderen het als overlast ervaren.

In sommige gevallen kan de wet bepalen wat als overlast kan worden beschouwd. Bijvoorbeeld, in Nederland geldt dat geluid dat boven de 65 decibel 's nachts en boven de 55 decibel overdag als overlast kan worden beschouwd, afhankelijk van de omstandigheden. Het is echter belangrijk op te merken dat deze waarden als richtlijn dienen en dat de subjectieve ervaring van de persoon die het geluid ervaart ook mee kan wegen in de beoordeling of iets als overlast wordt ervaren.

Kom in contact!