Ammoniak

Hoe gevaarlijk is ammoniak?

Ammoniak is een chemische stof die gevaarlijk kan zijn als het wordt ingeademd of in contact komt met de huid of ogen. Het kan irritatie veroorzaken aan de slijmvliezen en longen als het wordt ingeademd, en kan brandwonden veroorzaken als het in contact komt met de huid. Het is ook giftig als het wordt ingenomen.

Als ammoniak in grote hoeveelheden wordt ingeademd, kan het leiden tot ademhalingsproblemen en zelfs tot de dood. Bij contact met de ogen kan het leiden tot ernstige irritatie en zelfs blindheid. Het is daarom belangrijk om voorzichtig te zijn als je met ammoniak werkt en om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen om blootstelling aan deze stof te voorkomen.

 

Wat doet ammoniak in je lichaam?

Ammoniak is een chemische stof die wordt gebruikt in een groot aantal industriële processen, zoals de productie van kunstmest, medicijnen en plastic. Het kan ook voorkomen in de natuur als een afbraakproduct van dierlijke en plantaardige stoffen.

In het menselijk lichaam is ammoniak een afvalproduct van het metabolisme van eiwitten. Het wordt geproduceerd in de lever en vervolgens afgevoerd naar de nieren, waar het wordt omgezet in ureum en via de urine wordt uitgescheiden.

Bij blootstelling aan hoge concentraties ammoniak, zoals bijvoorbeeld bij het werken met deze stof zonder voldoende veiligheidsmaatregelen, kan ammoniak leiden tot ademhalingsproblemen, irritatie van de slijmvliezen en longen en brandwonden aan de huid. Het kan ook giftig zijn als het wordt ingenomen. Als u denkt dat u bent blootgesteld aan ammoniak, is het belangrijk om onmiddellijk medische hulp te zoeken.

 

Kom in contact!