Wat als thuisbatterij vol is?

Wanneer een thuisbatterij vol is, betekent dit dat de batterij zijn maximale capaciteit heeft bereikt en geen verdere energie kan opslaan. In deze situatie zijn er verschillende mogelijke scenario's, afhankelijk van het type en de configuratie van de thuisbatterij:

  1. Teruglevering aan het elektriciteitsnet: Als je een thuisbatterij hebt die is aangesloten op het elektriciteitsnet, kan de overtollige energie worden teruggeleverd aan het net. Dit betekent dat de energie die je niet kunt opslaan, wordt geïnjecteerd in het net en mogelijk wordt gecrediteerd op jouw elektriciteitsrekening, afhankelijk van de tariefstructuur en het beleid van jouw energieleverancier.

  2. Gebruik van apparaten: Als jouw thuisbatterij is aangesloten op een load management systeem, kan de overtollige energie worden gebruikt om specifieke apparaten of circuits in jouw woning van stroom te voorzien. Dit kan worden geprogrammeerd om prioriteit te geven aan bepaalde apparaten, zoals boilers, warmtepompen of elektrische voertuigen, om zo het gebruik van de opgeslagen energie te maximaliseren.

  3. Beperking van de laadsnelheid: Sommige thuisbatterijsystemen hebben de mogelijkheid om de laadsnelheid te verminderen wanneer de batterij bijna vol is. Dit betekent dat de batterij langzamer wordt opgeladen om de energie-efficiëntie te optimaliseren en overladen te voorkomen.

Het specifieke gedrag van een thuisbatterij wanneer deze vol is, kan variëren afhankelijk van het merk, het model en de configuratie. Het is raadzaam om de handleiding of instructies van de fabrikant te raadplegen voor specifieke informatie over het gedrag van jouw thuisbatterij wanneer deze de maximale capaciteit bereikt.

Terug naar blog