Waarom wordt het salderen afgeschaft?

Het salderen wordt afgeschaft omwille van een verandering in het beleid met betrekking tot de stimulering van zonne-energie en de ontwikkeling van duurzame energiebronnen. Het salderingsregeling houdt in dat de elektriciteit die je met jouw zonnepanelen opwekt en teruglevert aan het elektriciteitsnet, wordt verrekend met de elektriciteit die je van het net afneemt. Met andere woorden, je betaalt alleen voor het nettoverbruik, het verschil tussen wat je hebt opgewekt en wat je hebt afgenomen.

De reden voor de afschaffing van het salderen is dat de kosten van zonnepanelen aanzienlijk zijn gedaald en de populariteit van zonne-energie sterk is toegenomen. Hierdoor zijn de kosten voor het elektriciteitsnetwerk gestegen, omdat netbeheerders moeten investeren in de infrastructuur voor het integreren van zonne-energie in het netwerk en het faciliteren van de teruglevering.

Met de afschaffing van het salderen wordt er overgestapt naar een nieuwe regeling genaamd de "terugleversubsidie". In deze regeling ontvang je een subsidie per kilowattuur voor de elektriciteit die je teruglevert aan het net, in plaats van dat dit wordt verrekend met de afgenomen elektriciteit. De hoogte van de subsidie en de specifieke regels kunnen per land en regio verschillen.

De afschaffing van het salderen en de introductie van de terugleversubsidie zijn bedoeld om een eerlijker en meer evenwichtig systeem te creëren, waarbij de kosten en baten van zonne-energie beter worden verdeeld tussen de zonnepaneelbezitters en de netbeheerders. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat de specifieke details en overgangsregelingen kunnen verschillen per land en regio, dus het is raadzaam om de lokale wet- en regelgeving te raadplegen of advies in te winnen bij een energieadviseur voor de meest actuele informatie.

Terug naar blog