Wat is een goede luchtkwaliteit?

Een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor een gezonde en veilige leefomgeving. Een goede luchtkwaliteit wordt bereikt wanneer de lucht vrij is van schadelijke stoffen en gassen die de gezondheid kunnen schaden. Dit omvat verontreinigende stoffen zoals fijnstof, koolmonoxide, koolstofdioxide, ozon en vluchtige organische stoffen (VOS).

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft richtlijnen vastgesteld voor wat zij beschouwen als een veilige luchtkwaliteit. Deze richtlijnen omvatten maximale niveaus van verontreinigende stoffen die als veilig worden beschouwd voor mensen om in te ademen.

Voorbeelden van de WHO-richtlijnen voor veilige luchtkwaliteit zijn onder meer:

  • Fijnstof (PM2.5): minder dan 10 microgram per kubieke meter (μg/m³) per jaar gemiddeld.
  • Koolmonoxide (CO): minder dan 10 parts per million (ppm) gemiddeld over 8 uur.
  • Koolstofdioxide (CO2): minder dan 1000 ppm gemiddeld over 8 uur.
  • Ozon (O3): minder dan 100 μg/m³ gemiddeld over 8 uur.
  • Vluchtige organische stoffen (VOS): minder dan 300 μg/m³ gemiddeld over 8 uur.

Het is belangrijk op te merken dat deze richtlijnen als veilig worden beschouwd, maar dat het streven naar een zo laag mogelijke blootstelling aan verontreinigende stoffen altijd het beste is voor de gezondheid. Bekijk CO2 meters om inzicht te krijgen

Terug naar blog