Is 10 m3 gas per dag veel?

Ja, 10 m3 gas per dag wordt over het algemeen als veel beschouwd. Het gasverbruik in een huishouden kan sterk variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van het huis, de isolatie, het gebruik van gasapparaten en individueel gedrag. Gemiddeld genomen verbruikt een Nederlands huishouden ongeveer 1.500-1.800 m3 gas per jaar, wat neerkomt op een gemiddeld dagelijks verbruik van ongeveer 4-5 m3 gas. Dus, 10 m3 gas per dag is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde en kan duiden op een hoog gasverbruik. Het kan nuttig zijn om te controleren op mogelijke gaslekken, inefficiënt gebruik van gasapparaten of andere factoren die het hoge verbruik kunnen verklaren.
Terug naar blog