Wat is de invloed van de luchtkwaliteit op mijn gezondheid?

Wat is de invloed van de luchtkwaliteit op mijn gezondheid?

Hoewel de kwaliteit van de lucht in ons land de afgelopen tientallen jaren al enorm verbeterd is, kan de kwaliteit van de lucht nog steeds van invloed zijn op de gezondheid. We ademen namelijk nog dagelijks vervuilde lucht in. Door het inademen van deze vervuilde lucht, kunnen we behoorlijk ziek worden. De kans op longklachten is bijvoorbeeld groter. In de ergste gevallen kan vervuilde lucht zelfs hart- en vaatziekten veroorzaken en ook is de kans op kanker aanzienlijk groter. Het is een feit dat nog jaarlijks mensen komen te overlijden ten gevolge van luchtvervuiling. Niet voor niets wordt de kwaliteit van de lucht steeds beter en vaker gemeten en heeft het ook nadrukkelijk de belangstelling van de overheid. CO2-meters worden dan ook steeds vaker toegepast! 

De gezondheidsrisico’s van lage luchtkwaliteit

Ben jij iemand die al niet erg gezond is, dan wordt het risico op ziekte ook nog eens vergroot. Heb je te kampen met bijvoorbeeld astma, bronchitis of COPD of heb je al een hart- of vaatziekte? Dan is de kans dat je ziek wordt aanzienlijk groter. Een van de ziekmakers in de lucht is smog. Is er sprake van smog, dan is er gedurende een kortdurende periode sprak van meer luchtvervuiling. Soms duurt dit enkele uren, soms houdt smog zelfs een paar dagen aan. Als het warm is, is de kans op smog veel groter. Op dat moment zit er ook veel ozon in de atmosfeer. Smog heeft grote invloed op de gezondheid, zeker als je al te maken hebt met klachten aan de longen of het hart. Smog kan de klachten behoorlijk verergeren.

Smog is vaak de oorzaak van droge ogen en kortademigheid

Smog kan resulteren in droge ogen, een droge keel en veel hoesten en ook kortademigheid. Je kunt er eveneens hoofdpijn van krijgen en er kan misselijkheid of duizeligheid optreden. De klachten verdwijnen doorgaans als de lucht weer schoner wordt en de smog oplost. Een van de ergste ziekmakers wat betreft luchtvervuiling is tegenwoordig wel fijnstof. Dit zijn deeltjes die je niet met het blote oog kunt zien, maar wel degelijk aanwezig zijn. Het kan dan gaan om kleine roetdeeltjes, deeltjes die ontstaan bij het verbranden van benzine of diesel. Het kan evenwel ook gaan om de stof die afkomstig is van de bodem en ook kleine deeltjes van de autoband kunnen de luchtkwaliteit verminderen. Hoe fijner deze deeltjes zijn, hoe dieper ze in de longen terecht kunnen komen. En dat betekent dat de klachten aanzienlijk toe kunnen nemen.

Ultrafijnstof kan zelfs in je bloed terechtkomen

Daarnaast heb je ook nog ultrafijnstof, stofjes die zoals de naam al doet vermoeden nog kleiner zijn dan fijnstof. Ultrafijnstof komt in de lucht terecht door vrachtauto’s, personenauto's, vliegtuigen, houtkachels en de industrie. Vanwege het fijne karakter van deze stof, kan het zelfs in je bloed terecht komen. Ultrafijnstof is nog schadelijker dan fijnstof. Ook stikstofdioxide is slecht voor de gezondheid. Auto’s en vrachtwagens zijn verantwoordelijk voor het verspreiden en uitstoten van stikstofdioxide. Gelukkig is deze stof goed te meten. Het is verder een gegeven dat wanneer er sprake is van een te hoge concentratie stikstofdioxide in de lucht, er vaak ook meer schadelijke stoffen in de lucht zweven.

Ook ozon kan een slechte invloed op de gezondheid hebben

In het kader van schadelijke stoffen voor je gezondheid, moeten we zeker ook ozon noemen. Ozon zit altijd in de lucht. Ozon heeft niet alleen betrekking hebben op de ozonlaag, ozon komt ook dichter bij de aarde voor. Wanneer we het hebben over ozon op grote hoogte, dan beschermt het ons juist tegen bijvoorbeeld uv-straling van de zon. Sterker nog, zonder ozon op grote hoogte zou leven op aarde niet eens mogelijk zijn. Wanneer ozon echter te dicht op het aardoppervlak komt echter, dan is sprake van een ongezonde situatie. Als we ozon inademen, dan kan er schade aan de gezondheid ontstaan in de vorm van klachten aan de luchtwegen en benauwdheid. Ozon ontstaat in onze lucht omdat het licht van de zon nadrukkelijk inwerkt op andere stoffen. Zeker in de zomermaanden en wanneer het zonnig is, zit er veel ozon in de lucht. Ook dit wordt overigens wel smog genoemd. Het is een feit dat dit in de middaguren en aan het begin van de avond vaak het ergst is.
Terug naar blog