Is de CO2 meter verplicht in de horeca?

Is de CO2 meter verplicht in de horeca?

Er bestaat nogal wat misverstand over de vraag of een CO2 meter verlicht is in de horeca. De één denkt van wel, een ander weet zeker van niet. Welnu, in ons land is een CO2-meter in de horeca nog niet verplicht. Vaak wordt de regelgeving over de CO2 meter verward met de regels zoals die gelden bij onze Zuiderburen. In België namelijk, is een CO2 meter wel al verplicht. De verwachting is overigens wel dat de CO2 meter binnen afzienbare tijd een genode gast is in onze horeca. Dat er nu nog geen sprake is van een verplichting heeft onder mee te maken met het feit dat er de afgelopen jaren al heel erg veel flexibiliteit is gevraagd van de horecaondernemers in ons land.

Nu al veel meer vraag naar goede CO2 meters

Omdat ook de horecaondernemers in ons land ook verwacht dat de CO2 meter toch een rol in de horeca zal gaan spelen, is de vraag naar goede CO2 meters al behoorlijk gegroeid. Mocht het toch tot een verplichting komen, dan zijn ze in elk geval niet verrast. Bovendien heeft een groot aantal ondernemers al besloten om ongeacht de vraag of het verplicht is, toch een CO2-meter te plaatsen.

Passende maatregelen als de luchtkwaliteit te wensen overlaat

Zoals bekend is CO2 koolstofdioxide. Dit is een geur- en kleurloos gas dat we uitademen. Dat doen we overigens in slechts beperkte hoeveelheden. Gedurende de dag echter, kan de hoeveelheid flink oplopen. En zeker dus in ruimtes waar veel mensen zich gedurende een lagere periode vinden, iets dat in de horeca met de luchtkwaliteit gesteld is en kunnen passende maatregelen genomen worden. Dit kan ventileren of luchten zijn bijvoorbeeld. Worden mensen te lang blootgesteld aan koolstofdioxide, dan kan dat gezondheidsklachten veroorzaken. De meest voorkomende klacht is wel hoofdpijn. Mensen kunnen zich bovendien veel minder goed concentreren. Een slechte luchtkwaliteit kan bepaalde allergieën bovendien verergeren. Het is wat dat betreft simpel; teveel CO2 betekent een ongezond leefklimaat. En dat leidt vrijwel altijd tot gezondheidsklachten.

Verplichting België

Een slechte luchtkwaliteit in de horeca kan dus voorkomen worden door een CO2 meter aan te schaffen. In ons land geldt dit voor de horeca dus nog niet als verplicht. Hoe anders is dat in België. Behalve de horeca is het daar bijvoorbeeld ook bij sportclubs, kapsalons en feestzalen al verplicht om een CO2 meter op te hangen. Daarbij geldt daar verder de plicht dat de CO2 meters altijd op een goed zichtbare plaats moet hangen. Zover is het dus in ons land dus nog niet.

TNO maakt een handleiding ter verbetering van de ventilatie in de horeca

Wat betreft de luchtkwaliteit in onze horeca zijn echter wel degelijk maatregelen genomen. Het heeft nadrukkelijk de aandacht van de overheid. Reden dat een CO2 meter in onze horeca nog niet verplicht is, heeft onder meer te maken met het feit dat er de laatste jaren al erg veel flexibiliteit is gevraagd van de horecaondernemers. Dat neemt echter niet weg dat er wel degelijk aandacht is voor de kwaliteit van de lucht in de horeca. Zo is TNO bijvoorbeeld met klem gevraagd om een handleiding ter verbetering van ventilatie te maken. Daarbij gelden de huidige ventilatievoorzieningen als het start- en uitgangspunt. Daardoor laat de overheid zien dat het de luchtkwaliteit in de horeca dus wel degelijk een belangrijk onderwerp vindt.

Regeren is vooruit zien; ondernemers beschouwen het nu vooral als een morele plicht

Neemt niet weg dat in het kader van regeren is vooruitzien nu al veel ondernemers besluiten een goede CO2 meter aan te schaffen. Ondernemers laten zo zien waarde te hechten aan het aanbieden van goede luchtkwaliteit. En dat is uiteraard een meer dan goede zaak. Zij zijn het vooral als een morele plicht om de luchtkwaliteit te monitoren.
Terug naar blog